top of page

Thanks for taking the time to look through my website, hopefully you’ve found it helpful in your search for a wedding photographer.

 

Over the past 15 years I’ve gained a wealth of experience photographing almost 600 weddings at dozens of venues around the world. Now I tend to work in Cheshire and North Wales which is where we're now lucky enough to live.

 

Being asked to work as the recommended photographer is a great honour and I’m very fortunate in this respect to be recommended at 5 prestigious wedding venues. Being a regular visitor allows me to get to know all of the areas that are best for photography, where to work in challenging weather conditions and to form a relationship with the owners, staff and other suppliers who are frequent visitors. All of this helps me offer you and your guests the very best experience and to deliver fantastic photographs with the minimum fuss.

  

Please get in touch to discuss your wedding plans, I’d be very happy to answer any questions that you might have and to help you visualise what you can expect on the day.

 

Venues where I am recommended photographer:

Merrydale Manor

Colshaw Hall

Delamere Manor

Talhenbont Hall

Sandhole Oak Barn

 

Galleries of all of the venues I have worked
 

Diolch am gymryd yr amser i edrych drwy fy ngwefan, gobeithio eich bod wedi ei chael hi'n ddefnyddiol wrth chwilio am ffotograffydd priodas.

 

Dros y 15 mlynedd diwethaf rwyf wedi ennill cyfoeth o brofiad yn tynnu lluniau o bron i 600 o briodasau mewn dwsinau o leoliadau ledled y byd. Nawr rwy'n tueddu i weithio yn Swydd Gaer a Gogledd Cymru, sef lle rydyn ni bellach yn ddigon ffodus i fyw.

 

Mae cael fy ngofyn i weithio fel y ffotograffydd argymelledig yn anrhydedd mawr ac rwy'n ffodus iawn yn hyn o beth i gael fy argymell mewn 5 lleoliad priodas o fri. Mae bod yn ymwelydd rheolaidd yn caniatáu i mi ddod i adnabod yr holl ardaloedd sydd orau ar gyfer tynnu lluniau, ble i weithio mewn tywydd heriol ac i ffurfio perthynas gyda'r perchnogion, y staff a chyflenwyr eraill sy'n ymweld â’r lleoliad yn aml. Mae hyn i gyd yn fy helpu i gynnig y profiad gorau i chi a'ch gwesteion ac i ddarparu ffotograffau gwych heb lawer o ffwdan.

  

Cysylltwch â ni i drafod eich cynlluniau priodas, byddwn yn hapus iawn i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ac i'ch helpu i ddychmygu'r hyn y gallwch ei ddisgwyl ar y diwrnod.

 

Lleoliadau lle rwy'n cael fy argymell fel ffotograffydd:

Merrydale Manor

Colshaw Hall

Delamere Manor

Talhenbont Hall

Sandhole Oak Barn

 

Orielau'r holl leoliadau rwyf wedi gweithio

245313702_10159328294921609_8700456807874363820_n.jpg
bottom of page