top of page

I only recommend & work closely with a handful of videographers, not only for their incredible talents as film makers, but also because of how they work. Each take a modern approach to video which fits in seamlessly with our own philosophy ~ unobtrusive, friendly & professional, preferring discreet, hand held state of the art cameras to large old fashioned tripods. Booking our photography & video package ensures your wedding will be covered by us both in the same way employing the same techniques resulting in a modern, stylish, documentary feel that is consistent throughout both your wedding video & photography. Get in touch for more information using the contact page for more details.

 

Rwy'n argymell ac yn gweithio'n agos gyda llond llaw o fideograffwyr yn unig, nid yn unig am eu doniau anhygoel fel gwneuthurwyr ffilmiau, ond hefyd oherwydd sut maen nhw'n gweithio. Mae gan bob un ymagwedd fodern tuag at fideo sy'n cyd-fynd yn ddi-dor â'n hathroniaeth ein hunain ~ anymwthiol, cyfeillgar a phroffesiynol, sy’n ffafrio camerâu llaw disylw o’r radd flaenaf i drybeddau mawr hen ffasiwn. Mae archebu ein pecyn ffotograffiaeth a fideo yn sicrhau y bydd eich priodas yn cael ei ffotograffio a’i ffilmio gennym ni’n dau yn yr un modd gan ddefnyddio'r un technegau sy'n arwain at naws ddogfennol modern a steilus sy'n gyson drwy gydol eich fideo a lluniau priodas. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth gan ddefnyddio'r dudalen gyswllt i gael rhagor o fanylion.

 

bottom of page